معرفی گوگل آنالیتیکس 4 (GA4)

یکی از ابزار فنی سئو کاران استفاده از گوگل آنالیتیکس است. این سرویس رایگان توسط گوگل ارائه می‌شود. و با استفاده از آن به آنالیز داده‌ها، بررسی وضعیت وب سایت‌ها می‌پردازند. وب‌سایت یکی از ابزار مهم دیجیتال مارکتینگ است که وسیله آن می‌توانید شغل خدمات، و محصولات خود را به دنیا معرفی کنید. اما تنها […]

معرفی گوگل آنالیتیکس 4 (GA4) مطالعه بیشتر